Marknadsföreningen i Jönköping

Vi har skapat Marknadsföreningen i Jönköpings nya webbplats http://marknadsforeningen.org/.